Gazelle Resort SPA, BOLU


Lamine Ahşap Pencere Sistemi

Bolu'da bulunan otel binasında ahşap pencere sistemi olarak lamine edilmiş çam profil kullanılmıştır.

Ürün Sayfası
  • Özellikler:

    • Uw= 1,4 W/m2K
    • Lamine Sibirya Çamı
  • İşveren:

    Gazelle Resort SPA