Ahşap

Doğaldır

Yapı malzemesi olarak ahşap, üretimde belki de en küçük parçasına kadar kullanılabilen sınırlı sayıda hammaddeden birisidir. Hiçbir ahşap parçası -talaşı dahil- fabrikalarda atık olarak kalmaz. Bu özelliği, zaten doğanın bir parçası olan ahşabın üretim aşamasında ve daha sonrasında da doğayla barışık olduğunun göstergesidir. Belki de bu özelliğinden dolayı yapılarda kullanılan diğer bütün malzemelere kıyasla çok daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hatta bir yapıyı, taşıyıcı sisteminden başlayarak içerideki mobilyalarına kadar sadece ahşap malzemeler kullanarak bitirmek mümkündür.

Isı Yalıtımı Sağlar

Isı yalıtımı konusunda yapay olarak üretilen malzemelere karşı üstünlük sağlar. Dolu bir kesit olarak kullanılır ve yalıtım değerlerini yükseltmek için ısı odacığı, ısı köprüsü gibi detaylara ihtiyaç duymaz. Bu sayede de yapısal olarak ayakta tutabilmek için destek sacı vb. detaylara ihtiyaç duymaz. Ahşabın üstün ısı yalıtım özelliklerinin göstergesi Finlandiya gibi İskandinav ülkelerindeki yaygın ahşap ev uygulamasıdır.

Ses Yalıtımı Sağlar

Ses yalıtımı konusunda da vazgeçilmez özellikler sergilemektedir. Konser salonlarında sıklıkla kullanılan dekoratif ahşap malzemelerin asıl amacı ortamdaki ses kalitesini arttırmaktır.

Uzun Ömürlüdür

Ahşabın ömrü ise diğer bir çok yapı malzemesi ile karşılaştırılamayacak kadar uzundur. Yüzyıllardır ayakta kalan ahşap eserler bunun en güzel kanıtıdır. Onarımı mümkündür ve kolaydır. Yanması esnasında açığa zehirli gazlar çıkarmaz ve yandıktan sonra bile ayakta kalmaya devam eder. Bunun kanıtı orman yangınları sonrası çekilen görüntülerde gördüğümüz,çok yüksek derecede sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra bile ayakta kalan ağaç gövdeleridir.

Yıpranmış ahşap yüzeylerin basit tekniklerle tamir edilebilir olması ve tekrar tekrar boyanabilirliği pratikte ahşabın ömrünü daha da arttırmaktadır.

Sıcaktır

Ahşap, kullanıldığı yerlerde sıcaklığı temsil eder.Çevremizde gördüğümüz kapı ve pencereler ahşap olmasalar da ahşaba en çok benzeme iddiasındadırlar. Fakat ahşabın doğallığını ve sıcaklığını bir tek gerçek ahşapta hissedersiniz; taklitlerinde değil.

Estetiktir

Her ahşap türüne özgü olan renk ve lif yapısı, ahşaba estetik olarak farklı kullanım olanakları sağlar. Bu yüzden mimari olarak en çok kullanılan ve en eski yapı malzemelerindendir. Ahşap yüzeydeki desen çeşitlemeleri ahşabın kesim şekline göre bile farklılık göstermektedir. Hatta kesilen yerin kök veya gövde oluşuna göre bile zengin alternatifler yakalamak mümkündür. Bir de bunlara sınırsız ağaç çeşidini eklediğimizde kullanım olanaklarının boyutları daha da anlaşılır olacaktır.

Ahşap pencereler, iç mekan mobilyalarıyla kusursuz bir uyum ile bütünleşir. Yüzey kaplamalarındaki çeşitlilik, tüm estetik gereksinimlere cevap verebilir. İsteğe bağlı olarak kaplama yüzeyine uygulanan özel bir işlemle, ahşabın dokusu daha da ön plana çıkarılabilir ve ahşaba “eskitilmiş” bir görüntü verilerek, daha sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratılabilir.

Sağlıklıdır

Doğal ahşap nefes alır. Üretim sürecinin hiçbir aşamasında insan sağlığını tehdit eden maddelere maruz kalmaz. Boyama sürecinde bile doğayla tamamen barışık su bazlı ürünler kullanılmaktadır. Bunlar solvent bazlı ürünlerle karşılaştırıldığında, hem doğaya zarar vermezler hem de ahşabın nefes almasına engel olmazlar. Ahşabın nefes alması yaşadığımız ortamlarda dışarı ile nem alış-verişinin sağlanması anlamına gelir. Bu yüzeylerde buğu oluşumunu engellerken, bir yandan da sağlık için faydalıdır. Günümüzde yaygın olan mantolama uygulamasında kullanılan bazı malzemeler nem geçişine izin vermemesi sebebiyle çok tartışılmaktadır.

Yaşam alanlarına rahatlık katar. Ahşap kullanımı, iç mekan kirliliğinde, içeride hava kalitesinin düşmesi, yapay elektromanyetik alanların yaratılması, zararlı emisyonların salımı gibi, kaydadeğer bir azalma sağlar, biyotermal nefes alınabilirliği artırır.

Çevre Dostudur

Aslında, ağaç büyüme safhasından başlayarak doğanın bir parçasıdır, ve tükettikleri su ve güneş enerjisinden başka bir şey değildir.

Ekonomiktir

Ahşap pencere genellikle PVC pencere ile fiyat konusunda karşılaştırılmaktadır. Fakat burada sadece ilk maliyeti göz önüne almak gibi bir hata da sıkça yapılmaktadır. Kullanım süresi göz önüne alındığında bu hammaddeler arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Ahşabın tamir edilebilir olması bu kullanım ömründeki farkı daha da açmaktadır. Tarih boyunca en uzun süre ayakta kalmış yapılardandır ahşap yapılar.

Sürdürülebilirdir

Ahşap kullanımının en çok eleştirildiği noktalardan biri hammadde için ağaçların kesiliyor olmasıdır. Aslında burada da bir yanılgı söz konusudur, çünkü dünyada ticareti yapılan ahşap malzemenin çok büyük bir kısmı bir ormancılığın ürünüdür. Burada sadece belli yaşlara gelen ağaçlar kesilerek, yerlerine yeni fidanlar dikilmektedir. Bu genç ağaçların oksijen salımları daha yüksek oranlarda olduğu için aslında çevreye katkı sağlayan bir uygulamadır. Bu sürekliliği sağlanan ve kontrol altında tutulan bir süreçtir ki aslında devletlerce de desteklenmektedir. Elbette ki tehdit altındaki türlerle ilgili olarak bunu söylemek imkansızdır. Kimi yerlerdeki yanlış uygulamaların da varlığı inkar edilemez.

Lamine ahşapları üretme sürecinde gerekli olan enerji yaklaşık 300 kWh/t’dır ve bu miktar, diğer yapı malzemelerinin üretimi için gerekli olan enerji miktarına göre oldukça düşüktür (Alüminyum üretimi için gerekli olan enerji miktarı 72500 kWh/t, çelik için gerekli olan enerji miktarı 3500 kWh/t’dir).